Bernat Llauradó Auquer

|Arquitecte, urbanista i aparellador|

2019 Doctorant en paisatge i urbanisme rural (UdG)
2016 Màster Ordenació del Territori i Urbanisme (UAB)
2013 Arquitectura Superior (UdG)
2003 Arquitectura Tècnica (UdG)
2000 CFGS Projectes de Construcció

Paisatge, urbanisme i arquitectura de forma holística amb projectes que siguin respectuosos amb el patrimoni i s’integrin en el seu entorn urbà i paisatgístic. Donar resposta a les necessitats de la gent, creant espais que inspirin i siguin funcionals, treballant amb els volums, la llum, les visuals i les textures, l’exterior i l’interior... amb una arquitectura bioclimàtica i energèticament eficient, sistemes constructius ecològics, projectes ajustats al pressupost i rigor en l’execució de l’obra.
Des de Bordils, a l'entorn de Girona, fem arquitectura i urbanisme a la zona de l'Empordà, la Costa Brava i anem tan lluny com calgui, amb obres a altres punts de Catalunya, Espanya o també a França.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp