Arquitectura

Projectes d’obra nova
Rehabilitacions
Reformes interiors
Restauracions
Avantprojectes
Estudis previs
Interiorisme
Assessorament

Urbanisme

Estudis d'urbanisme
Plans parcials
Plans especials
Plans de millora urbana
Projectes d’urbanització
Reparcel·lacions
Consultes urbanístiques
Assessorament

Paisatge

Estudis de paisatge
Integració paisatgística
Plans de paisatge
Pla especial paisatgístic
Restauració paisatgística
Projecte de paisatge
Paisatgisme
Assessorament

Aparellador

Aparellador d’obra
Gestió d’obra
Aixecament topogràfic
Coordinador industrials
Certificats i cèdules
Control de qualitat
Inspecció tècnica edifici
Certificat energètic

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp