Urbanisme als micropobles

PREMI SCOT-SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI-IEC

L’estudi contribueix a la recerca d’una actuació urbanística adaptada a la revalorització del patrimoni cultural i paisatgístic. Aquesta ha de ser la base per garantir la preservació de la identitat dels pobles. Analitza la qüestió de les façanes urbano-paisatgístiques i desplega un seguit de criteris i recomanacions per un desenvolupament equilibrat, coherent i integrat a les especificitats d’aquesta tipologia de pobles petits i micropobles.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp