Rehabilitació d'una casa de poble

MENCIÓ D’HONOR-PREMIS D’ARQUITECTURA DE GIRONA

S’ha creat un espai de jardí en cada una de les tres plantes de l’habitatge, i això ha possibilitat un joc de relacions entre els interiors i els exteriors. Al mateix temps, la intervenció ha preservat tot el que es trobava en bones condicions, deixant a la vista aquests elements com a testimonis històrics. Els nous materials s’han col·locat seguint models antics, aconseguint una atmosfera més harmònica amb la casa.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp