POUM Verges

GUANYADOR- COL·LABORACIÓ AMB LAND UP URBANISME

El nou POUM de Verges, amb la voluntat d’ordenar i millorar les mancances i dificultats actuals a fi de fer possible un desenvolupament coherent amb l’entorn natural i les necessitats de la població. En aquest cas s’ha posat especial èmfasi en alguns aspectes paisatgístics.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp