Exposició Arquitectura i cooperació

Aquesta és una exposició centrada en la cooperació internacional en arquitectura. Es presenta com un “túnel” format per fils penjats que representen la imatge d’una casa o cova on el buit que s’ha deixat és la silueta de la mateixa, mostrant els panells de forma molt visual, senzilla i amb poca informació.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp