Estudi urbanístic nucli de costa

Estudi d’ordenació de la zona del port d’un municipi marítim del sud de França. S’estableix una estratègia urbanística a través de convertir el port en un gran sector d’activitat econòmica per mitjà de potenciar els valors ambientals i paisatgístics per la seva proximitat amb l’aigua. Així, ser capaç de canviar el model turístic per un de menys estacionari i de major qualitat.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp