Estudi d'impacte paisatgístic

Aquest estudi d’impacte i integració paisatgística estudia l’impacte d’uns nous edificis al paratge de Cala Salguer. Es basa en l’estudi de la visibilitat això com la previsió de l’impacte visual causat pels nous edificis des dels principals punts d’observació. També inclou aspectes de paisatge vinculats al Catàleg de Paisatge.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp