Entremurs i plantes

En construcció. Es tracta d'una rehabilitació i ampliació d'un habitatge tradicional de poble amb pati al radera. La rehabilitació posa en valor els elements patrimonials de l'edifici, mentre que els nous espais colonitzen el pati, entre la pedra i les plantes; així cada peça conté el seu context interior i exterior.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp