Cau i balcó

SELECCIONAT ALS  PREMIS D’ARQUITECTURA DE GIRONA

El projecte s’inicia amb la recuperació durant 1 any de material de rebuig de la indústria de la construcció. La fase de disseny i construcció partia, doncs, d’un material ja existent i limitat. Es projecta una plataforma, un cub de fusta que es va obrint per deixar pas al paisatge i perdre la matèria en el seu recorregut. L’element esdevé un procés, des d’un àmbit més reclòs a un de completament obert. De cau a balcó.

tallerdarquitectura

650.946.753 - info@tallerdarquitectura.eu

pinterestinstagramwhatsapp