el nostre despatx 2016-10-14T11:17:21+00:00

tallerdarquitectura és un despatx d’arquitectura, urbanisme i paisatge, en el sentit més ampli de les paraules i amb una visió integrada i holística dels mateixos conceptes. Llegir i entendre el paisatge com un tot sobre el qual l’home actua i per tant, interpretar-lo per integrar-hi un urbanisme i una arquitectura capaç de seguir-ne formant part sense alterar-ne els seus valors positius, sinó més aviat al contrari potenciant-los i complementant-los.

tallerdarquitectura es troba a Celrà (Girona), proposa una actitud sensible a les persones i a les seves necessitats; a les limitacions i inquietuds que cada projecte requereix, sempre amb una constant recerca per transmetre emocions i despertar l’esperit dels individus que han de gaudir dels espais.

 

despatx 01
despatx 03
despatx 02
despatx 04