Concurs Plaça dels Dies Feiners

Contrast

El lema sorgeix de la voluntat de l’actuació; el contrast, l’impacte, la sorpresa. Es proposa una nova Plaça dels Dies Feiners que regeneri l’actual espai i esdevingui un espai identitari pel municipi.

Aquest concepte es materialitza a partir de materials nobles pels paviments, amb un tractament de façana per unificar i harmonitzar l’envolvent de la plaça, i amb una il·luminació subtil a partir de llums de posició, i transformable a partir de llums generals amb capacitat de generar diferents ambients.

2018-02-09T09:56:56+00:00 9 febrer, 2018|0 Comments